Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/www/piktogram.hu/phptmp/sess_7595679f205cac409da76d2c2924ba9b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/www/piktogram.hu/htdocs/system/setup.php on line 8
Piktogrambolt - Vásárlási feltételek
Háttérinformációk
Vásárlási feltételek
Vásárlási feltételek
 

Az alábbi Vásárlási Feltételek - a továbbiakban, mint: Feltételek - érinthetik az Ön törvényes jogait.     

 

A vásárlás előtt gondosan olvassa el az itt foglaltakat.

Bevezető

Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - a termékek internetes Piktogram WebShop-ban történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a Piktogram WebShop-on található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az alábbi kereskedő telefonszámát: telefonszám (Kft.).

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, a jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó mint a Piktogram WebShop weboldalt üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vevő a Piktogram WebShop-ban a képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket.

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a Piktogram WebShop-ot a korábbiakban már használta.


A szerződés létrejötte

A Piktogram WebShop használata során nem jön létre jogviszony a Vevők és a Kft. között.

A Piktogram WebShop-ban leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készletében.


Szállítási feltételek
   
A Piktogram WebShop-ban megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 3 munkanap amennyiben a termék raktáron van . (amely határidőbe a megrendelés elküldésének napja nem számít be). A vásárló által megadott mail címre értesítést kap.

A vevő amennyiben a kiszállítást választotta a Kft. mail-en küld értesítést melyik nap érkezik a temék a Vevő által megadott szállítási címre. A Futár munkaidőben szállít 9-17 óra között.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a Piktogram WebShop-ban megrendelt terméket az Eladótól átvette.

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és tájékozatókat, a termék Jótállási jegyét és a számlát.


    
Árak, fizetési mód és fizetés
   
Fizetési módok: Utánvéttel: átvételkor a futárnak kell fizetni készpénzt

Előreutalással: Ebben az esetben, ha a vevő ezt a módot szeretné választani, akkor kérjük a megrendelés megjegyzés rovatába írja be:

Előreutalással szeretnék fizetni.

Ebbe a rovatba még meg kell adni, hogy az elkészítésre kerülő számlát, ami alapján tud fizetni azt mail címre vagy fax számra kéri az Eladó .

Természetesen ennek teljesüléséhez az kell, hogy a megfelelő adatokat a Vásárló írja be, a már említett megjegyzés rovatba!!!! (jó fax vagy E-mail cím). A megrendelést kővető max. 24 órán belül meg kell kapnia az előreutalásos számlát a megadottak alapján. Kivételt képez az az eset, ha nincs raktáron a termék. Ilyenkor is max. 24 órán belül jelzi az Eladó, a Vásárló felé a problémát. A Piktogram WebShop-ban feltüntetett árak, ajánlati árak. Az Eladó az árak árváltozásának jogát fenntartja.

Amennyiben a megrendelőlapon feltüntetet árban módosulás következik be, erről tájékoztatást ad az Eladó a Vevő felé mail-en keresztül.

A visszaigazolás megküldése után minden esetben kap a Vásárló tájékoztatást a megadott mail címre, hogy a kiszállítás ill. az átvétel mikor történik meg.

A Vevő raktáron nem lévő termékekről is kap tájékoztatást, ilyenkor jelzik írásban hogy a HUF/ EUR árfolyamváltozás miatt az ár módosulhat. A vevőnek a tájékoztatás után jogába van elállni a vásárlástól.

Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).

Amennyiben kiszállítást választ akkor a megrendelés visszaigazoláson külön tételként feltüntetik ha van plusz kiszállítási költség. A Piktogram WebShopban a Vevő számára jól látható helyen fel vannak tüntetve a termék kiszállításának költségei is, amely költséget abban az esetben kell Vevőnek megfizetni, amennyiben Vevő igényli a házhozszállítást. A normál, 3 munkanapot igénylő szállításra az eladó nem számít fel külön szállítási díjat, amennyiben a vásárlás értéke meghaladja az 50.000,- Ft-ot. Más esetben a kiszállítás díja Budapestre 1.700,-, vidékre 2.500,- Ft.

A szállítási díjról a Vevő az adott vásárlás lebonyolításakor, a megrendelés elküldése előtt, az elektronikus megrendelőlapon tájékozódhat.

A termékek árának kifizetési módja kiszállításkor utánvét. Az utánvét az jelenti hogy a termékek árának, illetve a házhozszállítás díjának kifizetése készpénz fizetéssel, a Termék átvételekor esedékes. Az átadásra a termék árának megfizetése után kerül sor.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.

 

Bankkártyás fizetési mód

 

Az Piktogram WebShop az OTP Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Piktogram WebShop a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, az OTP Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Piktogram WebShop nem értesül, azokat csak a OTP Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Piktogram WebShop tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
A kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Tranzakcióra alkalmas bankkártyák:

  • Minden Visa, MasterCard, American Express dombornyomott kártya (függetlenül a kibocsátó banktól)
  • Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően - ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az ön kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, ön természetesen fizethet internetes áruházunkban Electron kártyájával. Pontos információért, kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz.
  • Maestro (nem dombornyomott) kizárólag az OTP Bank Rt. által kibocsátott, 675761 kezdőszámú kártyák. Amennyiben az ön kártyáján szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort legyen szíves először beírni, és ezt követően a kártyáján szereplő 10 jegyű számot.


A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, az OTP Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Piktogram WebShop oldalaira, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back" vagy a „Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 


    
A jótállás (garancia) és a szavatosság
   
A Piktogram WebShop-ban megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség átadó az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a Piktogram WebShop-ban megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül.
Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.

Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.


    
Egyéb jótállások (garanciák) kizárása
   
A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a Piktogram WebShop termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, a Piktogram WebShop semminemű egyéb garanciát nem vállal, illetve kifejezetten megtagad minden további garanciát.


    
A felelősség korlátozásaa
   
A Kft. nem vállal felelősséget a Piktogram WebShop weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.


A viszonteladás
   
A Piktogram WebShop-ban történő vásárlással a Vevő nem szerez jogot arra, hogy a terméket harmadik személyek számára értékesítse.


A termék visszaszolgáltatása
   
1.) A Vevő a szerződéstől ez árú átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül, indoklás nélkül elállhat.

A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt terméket nem tudja eredeti csomagolásban visszaszolgáltatni.

A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és az Eladótól átvett tételt (ideértve például a dokumentációt) eredeti csomagolásban. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tartozékokat, adathordozókat, dokumentumokat az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek árát érvényesítse a Vevővel szemben.

2.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését akkor az Eladó a terméket kicseréli.

 

Egyéb feltételek
   
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Termék ajánló

Warning: Unknown: open(/home/www/piktogram.hu/phptmp/sess_7595679f205cac409da76d2c2924ba9b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/www/piktogram.hu/phptmp) in Unknown on line 0